Co jsou funkce v Excelu

Kromě zadávání vzorců, jež provádějí základní matematické operace jako jsou sčítání, odečítání, násobení a dělení, můžete v aplikaci Microsoft Excel použít rozsáhlou knihovnu předdefinovaných funkcí pro mnohem náročnější výpočty, práci s textem, vyhledávání v databázi a řadu dalších činností. Funkce mohou být v buňce samostatně nebo mohou být vnořeny do rozsáhlejších vzorců.

Obecně se dá říci, že každá funkce se skládá z názvu funkce a jejích argumentů. Lze tedy napsat, že její tvar je =NÁZEV_FUNKCE(argumenty).

Argumenty mohou být čísla, text, logické hodnoty a odkazy na buňky, ze kterých funkce počítá výslednou hodnotu. Jako argument můžete dokonce použít i další funkci, pak se jedná o funkci vnořenou.

Některé funkce mají pouze takzvané povinné argumenty (jejich názvy jsou v průvodci pro vložení funkce zobrazeny tučně). Jsou to takové argumenty, které musíte vždy pro výpočet zadat. Jiné funkce mohou mít navíc ještě nepovinné argumenty (jejich názvy nejsou zobrazeny tučně), jejichž zadání není pro výpočet nezbytně nutné – pokud nejsou zadány, doplní na jejich místo Excel předem danou výchozí hodnotu.

Zde se dovíte, jak funkce v Excelu zadáváme.