Jak funkce zadáváme

Pro snadnější práci s funkcemi má Excel připraveného průvodce Vložit funkci. Průvodce vás povede při výběru, vkládání a doplňování argumentů, navíc Vám nabízí i nápovědu, popis a výsledky.

Dialog pro vložení funkce v Excelu

Dialog pro vložení funkce v Excelu

 1. Nejdříve označte buňku, do které chcete funkci vložit.
 2. Na řádku vzorců nebo na kartě VZORCE klepněte na ikonu Vložit funkci.
 3. Zobrazí se první krok okna průvodce Vložit funkci, ve kterém můžete vidět funkce roztříděné do jednotlivých kategorií.
 • V programu Excel se nachází více než tři sta funkcí. Aby se v nich lépe hledalo, jsou rozděleny do skupin, takzvaných kategorií (Finanční, Datum a čas, Matematické, Statistické, Vyhledávací, Databáze, Textové, Logické, Informační, Projektová příprava, Datová krychle, Kompatibilita, Web).
 • Navíc zde najdete ještě skupinu Vše, která obsahuje abecední seznam všech funkcí.
 • Užitečná pak může být i skupina Naposledy použité, ve které si Excel pamatuje deset naposledy užitých funkcí. Jestliže použijete funkci, která v seznamu není, při příštím zavolání Vložit funkci se v seznamu již objeví. Funkce, která byla nejméně používaná, ze seznamu vypadne.
  3.6.1-1
 1. Nyní je třeba vybrat funkci, kterou potřebujete použít. Jestliže víte, jak se funkce jmenuje, zkuste ji nejprve najít ve skupině Naposledy použité. Nenachází-li se tam, zamyslete se, do jaké jiné kategorie by mohla patřit, případně název či část názvu funkce zadejte do políčka pro vyhledávání funkcí a klepněte na tlačítko Přejít. Nalezenou funkci vyberte a klepněte na tlačítko OK. Zkuste například funkci ZAOKROUHLIT.

  Výběr příslušné funkce

  Výběr příslušné funkce

 2. Poté se otevře druhý krok průvodce Vložit funkci, který obsahuje seznam povinných i nepovinných argumentů. Jednotlivé argumenty jsou v okně vždy stručně vysvětleny.
 3. Pokud byste si i přesto nevěděli rady s doplněním, klepněte na nápovědu. V zobrazené nápovědě bude daná funkce vysvětlena podrobně i s ukázkovým příkladem.
 4. Do políček argumentů v dialogovém okně Vložit funkci přímo napište dané hodnoty nebo odkazy.

  Zadání argumentů funkce

  Zadání argumentů funkce

 5. Všimněte si, že během práce se vám v okně průběžně zobrazují přesně zadávaná čísla, dílčí výsledky výpočtů a na závěr i výsledná hodnota.
 6. Jakmile klepnete na tlačítko OK, tak pokud jste neudělali někde chybu, zobrazí se vám v buňce výsledek. Na řádku vzorců dál uvidíte přesný zápis funkce. Zde ji můžete i kdykoliv později opravit.

Několik poznámek na závěr:

 • Odkazy ve druhém kroku průvodce lze také zadávat tažením myši přes dané buňky. Jestliže použijete tento způsob, okno Vložit funkci se při vyznačování větší oblasti automaticky minimalizuje do velikosti políčka zadávaného argumentu.
 • Pokud minimalizaci chcete použít předem sami, klepněte na tlačítko na konci políčka zadávaného parametru. Opětovným klepnutím se minimalizované okno zase otevře do původní velikosti.
 • Pokud již v buňce máte vloženou funkci, při zavolání průvodce Vložit funkci se nezobrazí jeho první krok, ale přímo druhý, ve kterém lze opravovat jednotlivé argumenty.
 • Dialogové okno druhého kroku průvodce Vložit funkci je vždy jiné a jeho obsah a vzhled závisí na vybrané funkci.

Zde se dovíte, jak funkce v Excelu podle použití rozdělujeme.